Fra Statens vegvesens nettside:

Rapporten inneholder råd og opplysningsstoff om hvordan Statens vegvesen bør behandle klagesaker som oppstår når vegsalt brukt i vintervedlikeholdet forurenser drikkevannsbrønner. En betydelig del av vegnettet blir saltet hver vinter for å oppnå fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Kommentarer

Svein Olsen, 01.12.2010: Det er tydlig at dette blir et økende problem for Statens vegvesen.  Utrolig at de da fortsatt tviholder på veisaltet som et hellig kjemikalie.

Ekstra informasjon