Reidar Berg, 17.12.2010:

I vårt geografiske område er det to veier som skiller seg ut når det gjelder saltmengder som benyttes.  Dette er E8 mellom Nordkjosbotn og Tromsø samt hovedveien mellom Narvik og Harstad.  Her har entreprenørene som driver vintervedlikehold på egen hånd innført "bar vintervei-strategi"; man salter ukritisk samt på feil tidspunkt.  Og resultatene lar ikke vente på seg, her er noen artikler sakset fra avisa "Fremover" som dekker Narvik og omegn.

Væromslag
Fredag 03.12 hadde vi væromslag fra tosiffrede minusgrader til plussgrader.  Kjørte strekningen Bjerkvik - Harstad.  Til min store overraskelse var var anslagsvis 70% av veinettet strødd med god gammeldags strøsand.  Her fløt trafikken rolig og trafikkavviklingen gikk fint.  Mot Evenes var ikke veiene strødd, her hadde man saltet oppå isen som lå på veien.  Resulterte i særdeles uforutsigbare kjøreforhold, partier med våt asfalt iblandet såpeglatte partier med vann oppå is.  Ved salting under slike forhold er det umulig å unngå en periode med våt is, før saltet eventuelt tiner denne.  Paradoksalt nok skjedde den eneste alvorlige ulykken denne dagen i dette område der veien var saltet.

Mye glattere nå enn før
Torsdag 09.12 var temperaturen igjen falt under null grader.  Det hadde kommet endel nysnø og gjevnt over var det fine kjøreforhold i hele regionen uten spesielle problemer eller ulykker.  Strekningen Bjerkvik - Narvik var imidlertid saltet før det ble snøfall, her var veiene såpeglatte med påfølgende trafikk-kaos og kollisjoner.  Pendlere som kjører denne strekningen daglig har kommentert at av en eller annen merkelig grunn er veien her blitt mye glattere de senere åra enn hva som var tilfelle tidligere.

Regn og sludd
Mildværet slo inn over oss på ny onsdag i denne uka.  Mange veier i vår region var overraskende nok strødd med strøsand, mens hovedveien mellom Narvik og Harstad som vanlig var saltet.  Trafikkavviklingen gikk overraskende bra forholdene tatt i betraktning, den eneste ulykken skjedde paradoksalt nok på den veistrekningen som var saltet.  Før ulykken inntraff hadde temperaturen begynnt å falle og regnet hadde gått over til sludd.  Føret på ulykkesstedet ble betegnet som vanskelig med våt snø oppå asfalten.

Allerigi mot kjettinger
I dag har temperaturen falt godt under null grader og det har lagt seg et fint tynt lag med nysnø over det hele.  De fleste veiene er kun brøytet, her har trafikkavviklingen stort sett gått greit foruten en og annen trailer som har kjørt av veien i bratte motbakker da mange trailersjåfører plages med allergi mot kjettinger.  Veiene rundt Narvik er imidlertid saltet, igjen er det her ulykkene oppstår.

Livsfarlig å stopp veisaltingen?
Det er mulig at det bare er tilfeldigheter at ulykkene oppstår på de veistrekningene som er saltet.  Eller så kan det være at man ser et mønster som harmonerer svært dårlig med veisjefens ord om at "I ordets verste forstand er det i dag livsfarlig å stoppe salting av veiene".

Folkets dom er imidlertid klar; et overveldene flertall i vår region sier NEI til veisalting - men blir vi hørt?

Ekstra informasjon