I Dagsrevyens sending for 28.01.2011 presenteres et innslag om saltskader på nyere biler.  3 av 4 biler har skader på bremser som kan være livsfarlige, påpeker NAF.

Men Statens vegvesen mener at glatte veier kan være farligere og tviholder fortsatt på saltet.

Følg lenka under, og spol deg fram til 19 minutter og 10 sekunder ut i sendinga:

Ekstra informasjon