Vi har hørt leksa før, og vi hører den igjen:

NRK, 02.02.2011:

Aldri har det vært brukt så mye veisalt som denne vinteren, og miljøkonsekvensene er store. Deler av Longumvannet - som er reserve drikkevannskilde i Arendal er nå så forurenset av veisalt at det ikke kan drikkes.

Ekstra informasjon