I en artikkel på Adressa.no står det å lese at trikkeførere har hevdet at magnesiumkloriden som kommunen bruker til å binde svevestøv, gjør skinnene ekstra glatte. Dette blir bekreftet i konklusjonen fra Havarikommisjonen etter en trikkeulykke i Trondheim, den 05.11.2009.

Stopp veisaltingen har omtalt magnesiumklorid før som et verre alternativ enn sjøsalt (natriumklorid).  Dette har tidligere bl.a. forårsaka ulykker i tunneler som er behandlet med magnseiumklorid for å binde støv.  Mange motosyklister har meldt om velt i tunneler, særlig på Østlandet.  Veibanen har vært sleip, og magnesiumklorid har vært brukt som støvdempende middel.

Disse hendelsene burde vel snart få de rette myndigheter til å innse at magnesiumklorid ikke egner seg i trafikken.

Men de lærer aldri av sine feil:

Sitat:  "Fungerende distriktsveisjef i Nedre Buskerud, Anders Hagerup, sier at de stopper prøveprosjektet med å kjøre magnesiumklorid på veien for å binde støvet i veibanen. Prosjektet stoppes fordi de frykter at det kan gjøre veibanen glatt." (Sitat slutt)

Stopp veisaltingen kommenterte den gang:

Dette er samme problemet med veisalting som skjer vinterstid:  Salt og/eller magnesiumklorid trekker til seg fuktighet fra omgivelsene.  Vinterstid fører dette til en ishinne på veibanen - sommerstid fører dette til fuktighet som demper støvplager.  Sommeren 2007 har på Østlandet til nå vært meget fuktig.  Dette medfører meget stor fuktighetsprosent i luft, også inn i tunneler.  I lange tunneler, som Bragernestunnelen er en av, er veibanen stort sett tørr hele tiden, særlig midtveis.  Når tørr veibane da tilførers saltmidler, som tiltrekker seg fuktighet, blir det da fort glatt.

Forsøk med magnesiumklorid ga dårligere veigrep enn vanlig salta vei

Statens vegvesen har gjort forsøk som viser at magnesiumklorid gir dårligere veigrep enn vanlig salta vei.

Les mer i våre tidligere artikler om bl.a.:

"Nytt veisalt kan gi bremsesvikt"

"Stopp veisaltingen kommenterer nytt veisalt"

"Stopp veisaltingen bestrider Mestas påstand om miljøgevinst med magnesiumklorid"

"Statens vegvesen bekrefter at magnesiumklorid er mer skadelig for trær enn sjøsalt!"

"Bilbranner i bl.a. Danmark pga. magnesiumklorid"Ekstra informasjon