ALVORLIG: Rødhylla bru over E6 like nord for Heia kro og gjestegård er den dårligste brua teknisk sett på hele E6.  Foto:  Trønder Avisa.

Trønder Avisa (15.10.2008):

Verste bru på E6

 

 

Nettavisen (07.10.2009):

DÅRLIG STANDARD: - Brua er i dårlig forfatning og armeringsjern stikker frem på begge sider av veibanen, under er også armering blottlagt, sier Svein Robert Nilsen som er engasjert i veistandarden på E6.

 

Kommentarer

Stopp veisaltingen (17.10.2008)(Oppdatert 02.11.2009):

Jan Gunnar Garshol, Stopp veisaltingen:

Sitat: "Han opplyser at det tidligere var vanlig å tilsette salt i betong som en akselerator under herdeprosessen, men at det kom et forbud mot dette i form av en ny forskrift i 1973."  Sitat slutt.

- Det betyr at flere bruer som er bygget før 1973 kan være tilsatt salt. Og hvorfor kom forbudet? På grunn av korrosjon? Da må også tilførsel av veisalt hver vinter forbys!

Lars Erik Bønå, Stopp veisaltingen:

Ja, dette husker jeg, og den gangen mente man at den lille salttilsettingen ikke skadet armeringen.  Mengden salt som ble tilsatt kan på ingen måte sammenlignes med det som pøses ut på veiene, så bruene er absolutt i fare.

Ekstra informasjon