Østlandets Blad, 12.04.2011:

Glenn Kullberg.  Foto:  Ole Kr. Trana.

Glenn Kullberg har engasjert seg i problematikken med veisalting.  Ski-mannen mener at all saltingen er en fare for drikkevannskildene, dessuten samfunnsøkonomisk ulønnsomt.  -  Ingen tvil om at saltet påvirker vannet.

Østlandets Blad har en avstemning med tittelen "Hva mener du om veisalting?".  Gå inn på nettsiden og gi din stemme!

Ekstra informasjon