Åpen Høring i Stortinget er avholdt av Transport- og Kommunikasjonskomiteen torsdag den 19.05.2011.

Stopp veisaltingen deltok i høringen sammen med NAF og Naturvernforbundet.  Se lenke til videoopptak av høringen og høringsprogrammet i artikkelen.

Representantforslag om økt trafikksikkerhet, redusert forfall av infrastruktur og bilpark samt beskyttelse av vannkilder og natur gjennom redusert bruk av veisalt.

E-postadresse:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..  Komitésekretær:  Tore Dag Lien, tlf. 23 31 31 20


Selv med en mangedobling av Norges budsjetter ville samfunnet totalt sett tjent enorme summer på å avvikle eller kraftig redusere bruken av veisalting.  Nå kommer enda flere forskere på banen og hevder at saltingen har ødelagt veiene våre.

Av Glenn Kullberg, Ski

Dette faktum MÅ tas med når veisalting brukes av såkalte økonomiske årsaker. Det går med andre ord ikke an å finne den virkelige prisen på et vintervedlikehold med veisalting uten å kalkulere inn skadene pålydende x antall milliarder pr år. Ethvert vintervedlikehold som innebærer veisalting er den absolutt dyreste formen for vintervedlikehold som finnes.

Som kjent er det faktisk noen som har laget veisaltregnskap:

The initial cost of roadsalt is low compared to most alternative treatments; however, studies indicate that the real cost of applying roadsalt is much higher than the capital cost of the material. The USEPA (US Environmental Protection Agency) reports that the actual annual cost of salt-related damage approaches 15 times the cost of purchasing and applying the roadsalt. This is due to damage to roads, vehicles, bridge decks and superstructures, water supplies and vegetation.

Selv med en mangedobling av Norges budsjetter (for å opprettholde en akseptabel fremkommelighet i vinterhalvåret) ville samfunnet totalt sett tjent enorme summer på å avvikle eller kraftig redusere bruken av veisalting.

Hvor mange hundre milliarder vil det for eksempel koste å reparer/ asfaltere alle veiene som er blitt ødelagt av saltingen?

Veisalting koster samfunnet milliarder av kroner
Veisalting er altså egentlig katastrofalt for samfunnsøkonomien og befolkningen/ skattebetalerne får en gigantisk ekstraregning fra alle skadene saltingen medfører.

På toppen av milliardregningen fra ødelagte veier kommer enorme utgifter i hundremillioners klassen fra rustskader på biler (karosserier og bremser), skadet/ død skog, vegetasjon og betongkonstruksjoner (bruer, betonggulv, parkeringshus osv).

Kommer det en entreprenør med et tilbud på et saltfritt vintervedlikehold som er f.eks 3-4 ganger dyrere enn den ”billigste” entreprenøren (som bruker veisalt) vil altså den ”dyreste” entreprenøren egentlig være den absolutt billigste for samfunnet/ skattebetalerne totalt sett.

Se disse artiklene:

Politikerne på banen

Politikerne lytter ofte hvis det er snakk om kroner og øre og når en avslører den egentlige prisen for vintervedlikehold inneholdende veisalting skjønner de kanskje at veisalting er en ekstremt dyr form for vintervedlikehold, sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv!

Hvor mange hundre milliarder koster alle skadene fra veisaltingen samfunnet/ skattebetalerne? Ødelagte veier og rustskader på kjøretøy beløper seg til enorme summer alene.

Epost fra Arne Sortevik, Stortingsrepresentant FrP, medlem Transport og Kommunikasjonskomiteen, 15.04.2011 (eposten er redigert og forkortet av red.):

Takk for henvendelse. Flott med fokus og oppslag.

Først i motemøte etter påske blir det avgjort om det blir Høring.

Dette er opplegget:

Representantforslag, Dok 8:114 S (2010–2011) – v/Frp om redusert bruk av vegsalt (saksordfører Arne Sortevik)

Status: Uttalelse fra Samferdselsdepartementet datert 13. april

Forslag til framdrift:

i)  Torsdag 19. mai kl. 10.15: Åpne for høring. (Frist for anmodning torsdag 12. mai kl. 14.00)

ii)  Tirsdag 24. mai: 1. utkast fra saksordfører

iii)  Tirsdag 31. mai: Frist tilbakemelding fra fraksjoner

Tirsdag 7. juni: Avgiving

Debatt i Stortinget uken etter

Jeg vedlegger SD-svar på forslaget

Vedlegger også innspill jeg har fått fra NAF

Tar gjerne imot kommentarer til begge dokumenter og ikke minst; Forslag til konkrete tiltak for å redusere saltbruken

mvh

Arne Sortevik
Stortingsrepresentant FrP
medlem Transport og Kommunikasjonskomiteen


 

Media følger opp


Kommentarer

Glenn Kullberg, Ski, 15.04.2011:

Legg merke til svaret fra NAF:

Her må det helt klart påpekes at NAF ikke er samstemte med sine over 500000 medlemmer! Som kjent mente kun 1 av 8 at veisalting var viktig for sikkerheten i vinterhalvåret og 2 av 3 mente det saltes altfor mye. Et klart flertall av medlemmene sier NEI til salting mens styret i NAF sier JA??? Er det en demokratisk organisasjon?


KF, 15.04.2011:

Apropos dårlige veier.. Denne "nyheten" kommer vel ikke som en overraskelse på noen av oss, men den kan gjerne gjentas i det uendelige inntil galskapen stopper:


Lars Erik Bønå, Stopp veisaltingen, 16.04.2011:

Brevet fra SD (Samferdselsdepartementet) er ren avskrift av uttalelser fra Vegdirektoratet til tross for at SD selv har en avdeling for trafikksikkerhet.

Ministeren uttaler: "Statens vegvesen vil i løpet av året få gjennomført en uavhengig og oppdatert gjennomgang av nyere relevant forskning på saltets virkning på trafikksikkerheten."

Dette er det samme som Åge Sivertsen i SaltSmart har skrevet til oss der han lovet at vi skal få tilgang til rapporten, men de besvarer ikke spørsmål om hvem disse uavhengige og kompetente personene er. Det er viktig at personer med relevante synspunkter slipper til med sine synspunkter slik at alle elementer belyses. Når rapporten foreligger, er det for seint.

NAF påpeker at analysen fra Stopp veisaltingen er høyst forenklet, men de nevner ikke at analysene fra SINTEF er utført etter samme metode og er like forenklet. Til tross for dette har disse forenklede analysene fra SINTEF vært brukt som grunnlag for forskning for utallige millioner uten å stille kritiske spørsmål til analysenes relevans. NAF vedlegger også en rapport fra Statens vegvesen som bare er en omdøpt SINTEF rapport med grove feil - et bestillingsverk.

Denne rapporten omhandler bruken av salt på vinterveger, ikke minst som friksjonstiltak, men ingen av forfatterne har bakgrunn fra friksjon. Friksjon på vinterveier er ikke så enkelt som "bare" friksjon, det er smurt friksjon, og det krever mye større bakgrunn enn fysikk på videregående nivå. Til tross for utallige påminnelser fra undertegnede om dette gjennom mer enn 15 år, har ikke Vegdirektoratet tatt hintet.

Ekstra informasjon