Tegnforklaring: 
= Lenke til rapporten (De fleste rapporter er i pdf-format)
  hjelpeord = Omtale av rapporten - klikk på ikonet for lenke til artikkel med omtale av rapporten.  Ved siden av ikonet kan du se hjelpeord som du kan skrive i søkefeltet øverst til høyre på denne siden for å finne artikler hvor rapporten er omtalt.


STF61 F92004 "Vegsaltingens betydning for friksjonsegenskapene til bildekk", SINTEF Vegteknikk 1992
Hemmeligholdt rapport

  hemmelig


Intern rapport nr. 2376 Friksjonsmåling på veger - Statusrapport
Les første avsnitt på side 10 hvor det står at våt asfalt slites mer enn tørr asfalt.

  friksjonsmåling


Stopp veisaltingens egen rapport om friksjonsmålinger
Statens vegvesen betviler den - SINTEF har godkjent den


Til tegnforklaring


Strategi för vinterväghållning av vägar baserad på klimatfaktorer
VTI


Forsøk med befuktning med magnesiumkloridløsning på Gjøvik/Toten. Sesongen 2004/2005
Statens vegvesen


TØI-rapporten; Sikkerhetseffekter av salting. TØI rapport 1171/2011. Forfatter: Torkel Bjørnskau

 


Til tegnforklaring


Tema Vintermodell - Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning - Kunskapssammanställning.  VTI notat 24-2006.  Forfatter:  Gudrun Öberg

Kommentar fra Lars Erik Bønå:  Ganske typisk at man bare konsentrerer seg om kosmetisk rust. Rust på sikkerhetskomponenter som bremser og bremserør nevnes ikke i det hele tatt, og her vil man ikke se forskjell mellom bilmerker, men etter hvor mye bilene kjøres. Den som tar hensyn til miljøet og kjører minst mulig, kun en tur i ny og ne der bilen oversprøytes av saltlake for så å bli satt i garasjen, vil oppleve størst rustskader.


Salting av vinterväger - en otidsenlig metod, C-uppsats, 2006:179, Luleå tekniska univeristet, forfatter:  Agne Wikström.


SINTEF-rapporten - A95005 Salting og trafikksikkerhet, forfattere:  Kristian Sakshaug og Torgeir Vaa.

  A95005 Salting og trafikksikkerhet - HOVEDRAPPORT:  Saltingens effekt på ulykker og kjørefart  (10 MB PDF)
  A95003 Salting og trafikksikkerhet - Del 1:  Før-etterundersøkelse av saltingens effekt på personskadeulykker (5 MB PDF)

  A95004 Salting og trafikksikkerhet - Del 2:  Sammenlikning av ulykkesfrekvens på saltet og usaltet vegnett.  Saltingens effekt på kjørefart.  (13,5 MB PDF)


Til tegnforklaring


 

Ekstra informasjon