Østlandets Blad, 20.10.2011:

Jegstad regner med at veisaltsaken vil bli behandlet i fylkestinget til våren.  FOTO: FREDRIK VARFJELL.

– Her er et konkret forslag som vil medføre en kraftig reduksjon av bruken av veisalt på veiene Akershus, sammen med rundt 800 underskrifter, sa Glenn Kullberg.

Dette sa Kullberg, da han onsdag (19.10.2011) overrakte fylkesordføreren i Akesrhus, Nils Aage Jegstad, de rundt 800 underskriftene han hadde samlet inn til et innbyggerinitiativ.

- Jeg kan love at vi kommer til å behandle dette skikkelig, og at saken kommer opp i fylkestinget i løpet av våren. Dette må være klart før neste vinter, sa Jegstad.

– Vi må også vurdere veisalting kontra trafikksikkerheten. Det er ingen tvil om at trafikksikkerheten er prioritet 1 for vår del. Samtidig er det helt klart et mål å få ned saltbruken.   Imidlertid har vi et fylke med varierende forhold, og det må vi også ta med oss. Behovet for salting vil nok være større i Hurdal-området enn for eksempel Ski, sa Jegstad.

– Du vil se i den vedlagte dokumentasjon at forbudet mot veisalt ikke fører til noen økning i alvorlige ulykker, repliserte Glenn Kullberg.

Naturvernforbundet, spesielt da lokalavdelingen for Oslo og Akershus, har engasjert seg i saken. Da skjedde ting fort, og antallet underskrifter økte raskt. Naturvernforbundet vil muligens aktivisere sine lokallag i andre fylket til å starte innbyggerinitiativ. Det kan bli interessant, sier Glenn Kullberg.


Veisalt-motstand på politikernes bord

Facebook, 14.10.2011:

Kraftig reduksjon av veisaltingen i Akershus

- Da skal innbyggerinitiativet mot veisaltingen i Akershus leveres direkte til fylkesordfører Nils Aage Jegstad førstkommende onsdag (19. okt) kl 0900. Saken leveres av meg ved personlig oppmøte i fylkestingets møtelokaler i Galleri Oslo, med Østlandets Blad til stede! Har snart 800 underskrifter nå, regner med å ha godt over det når saken leveres...!

Dette skriver initiativtaker Glenn Kullberg på sin Facebookside mot veisalting i Akershus.


Østlandets Blad, 16.08.2011:

INNBYGGERINITIATIV: Det tok Glenn Kullberg under en måned å samle inn over 300 underskrifter for et forslag om å redusere bruken av veisalt i Ski. Rådgiver Tove Næs tok imot underskriftslistene i Ski rådhus. FOTO: BJØRN V. SANDNESS

SKI: Det var ikke vanskelig for Glenn Kullberg å samle over 300 underskrifter til sitt innbyggerinitiativ for å redusere bruken av veisalt i Ski kommune.

Mandag oppsøkte han Ski rådhus for å overrekke listene med over 300 signaturer fra folk som vil ha saltet vekk fra veiene i Ski. På rådhuset ble han tatt imot av rådgiver Tove Næss.  Nå står Akershus for tur!

Innbyggerinitiativet i media:


Stopp veisaltingen har fått epost med oppfordring fra Glenn Kullberg:

…nå står Akershus for tur:

Til de som har støttet underskriftskampanjen på underskrift.no:  Tusen takk!

Til de som ennå ikke har signert: Gjør det!  Underskrifter fra Akershus vil telle direkte, mens underskrifter fra resten av Norge vil kunne ha en sterk signaleffekt ovenfor fylkestinget, dersom antallet er høyt.

Signer elektronisk her, uansett hvor i Norge du bor:

Mvh Glenn Kullberg


Østlandets Blad, 12.07.2011:

SKI: Glenn Kullberg samler underskrifter for å få et forslag om kraftig redusering av bruken av veisalt til behandling i Ski kommunestyre.

– Søndag kveld hadde jeg samlet inn drøyt 120 underskrifter. Jeg er overbevist om at det ikke blir vanskelig å samle inn de 300 underskifter som kreves. Jeg er overveldet over den positive responsen fra folk. Spesielt gledelig er det at så mange yrkessjåfører skriver under på oppropet, sier Kullberg.

Den positive responsen hittil gjør at Ski-mannen vurderer å gå et hakk videre med sitt veisaltreduseringsprosjekt.

– Jeg vurderer også om jeg skal ta saken til Akershus fylkeskommune. Dette krever 500 underskrifter i motsetning til innbyggerinitiativ til en kommune som krever 300.

Ekstra informasjon