Seminaret gir et overblikk over hva som skjer innen området.  Stopp veisaltingen deltar.

Tekna:  Det er stadig større fokus på vegnettet vårt og hvordan tilstanden på dette vegnettet med tilhørende utstyr og systemer utvikler seg. Samtidig skjer det en "utarming og forgubbing" av fagmiljøene hvor en generasjon med sentrale fagpersoner er i ferd med å gå av med pensjon. Etterveksten med nye unge mennesker er lav. Det er derfor stor fokus på kompetanseutvikling og kompetanseoverføring innen fagområdet drift og vedlikehold. Seminaret gir et overblikk over hva som skjer innen området.

Seminaret holdes 07.-08.11.2011 på Britannia Hotel, Trondheim.

Ekstra informasjon