Østlandets Blad, 29.11.2011:

SKI: Miljøpartiet De Grønne i Ås vil nå ta opp veisalting på kommunale veier. Men også andre kommuner tenker i samme baner. I Kragerø kommune har man bedt Vegvesenet om ikke å salte i Kragerø sentrum.

Latmannsbrøyting i Oslo.  Foto:  Glenn Kullberg.

– Det gjenstår å se hva Vegvesenet sier til dette, men jeg håper jo at de tar hensyn til kommunen og innbyggernes ønsker, sier Glenn Kullberg i Stopp veisaltingen.

Glenn Kullberg gleder seg over at flere kommuner sier nei til veisalt.

Innbyggernes ønsker

– Det gjenstår å se hva Vegvesenet sier til dette, men jeg håper jo at de tar hensyn til kommunen og innbyggernes ønsker. Først og fremst vil en unngå den skitne sørpeblandingen av salt og snø i sentrum, et problemer som vi jo stadig også har her i Ski sentrum, sier Glenn Kullberg, mannen bak innbyggerinitiativet i Ski.

– Jeg synes dette er positivt, og håper at flere kommuner kommer etter. Kommunepolitikerne vil nok etter hvert se at bruken av alt saltet ikke er legitimt, og at flertallet ikke ønsker det, sier Kullberg.

Ski-mannen karakteriserer møtene med Miljøpartiet De Grønne i Ski som spennende og hyggelig. Han har ikke hatt møter med andre lokale partier, men vært i kontakt med flere lokallag i Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

Følg opp

– Jeg mener at dette er en sak som De Grønne og Venstre bør følge opp i de kommuner hvor partiene er representert, sier Glenn Kullberg.

Når det gjelder Ås kommune vet han at SV vil støtte utspillet fra Miljøpartiet de Grønne. For øvrig er det hans oppfatning at de partiene som støter saltreduksjonsutspillet som regel er Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Fremskrittspartiet og Rødt.

Ski-mannen har jo også levert inn et innbyggerinitiativ overfor fylket mot den store saltbruken.

Fylkesbehandling i februar

– Så vidt jeg vet vil saken komme opp til behandling i februarmøtet. Før det skal den behandles av en saksbehandler. Får bare håpe at saksbehandleren i fylket er like oppegående, som miljøvernrådgiveren i Ski kommune, sier Glenn Kullberg.

Han legger til at i Sverige har 50 kommuner fattet et nei til veisalt-vedtak.

Ekstra informasjon