Arkivfoto.  Salting av vei forbi Maridalsvannet - en av  Oslos største drikkevannskilder.  Foto:  Tom Sæland.

Nettavisen, 19.01.2012:

- Det er grunn til bekymring for Oslos drikkevannskilde.

Nå sier Miljøpartiet De Grønne (MdG), som i høst ble valgt inn i bystyret i Oslo kommune, at de vil foreslå at Oslo kommune skal starte utfasingen av veisalt, og at byen skal være helt fri for veisalting i 2015. De er blant annet bekymret for vannkvaliteten i Maridalsvannet, som er Oslos drikkevannskilde.

Nettavisen, 20.01.2012:

Samferdselsbyråd Ola Elvestuen mener Oslo må redusere eller kutte bruken av veisalt


Brukes i stedet for å brøyte

Et av hovedankepunktene til kritikerne av veisalting, er at salt ofte brukes som en dårlig løsning for å fjerne snø, fremfor å brøyte gatene på normal måte.

- Veisaltingen er helt ekstrem i Oslo, spesielt sentrumsområdene. I går var Oslos gater og fortau fulle av store mengder brun slaps og salt melsnø. Legg merke til at det ikke finnes brøytekanter i Oslo, spesielt gjelder dette hele sentrum.

I alle gater er det en «rygg» mellom kjøresporene bestående av 5-10 cm brun slaps/salt melsnø, noe som beviser at det ikke blir brøytet, kun saltet. Veisalt brukes altså som enkel, billig, kjemisk «latmannsbrøyting», sier styremedlem i Stopp Veisaltingen og initiativtaker til innbyggeraksjonen mot veisalting i Ski, Glenn Kullberg, til Nettavisen, 20.01.2012.

Ekslusivt for Stopp veisaltingen:

Harald A. Nissen (MDG) og Hanna E. Marcussen (MDG) fremmer følgende forslag:

1. Oslo kommune er kjent med at veisalting kan gi miljøskader, dårligere vannkvalitet, bidra til økt rustangrep, økt korrosjon på jern- og betongkonstruksjoner, mer sprekker og telehiv i veier, og flere andre uheldige følgeskader.

2. Oslo kommune vil ha som mål å utfase veisaltingen på kommunale veier og erstatte veisaltingen med et mer miljøvennlig ikke kloridholdig alternativ innen 2015.

3. Oslo kommunes forbruk av veisalt skal rapporteres årlig til Bystyret.

4. Oslo kommune vil rette en henstilling til Statens Vegvesen om følgende:

1. Oslo kommune ser at veisaltingen i Norge har økt dramatisk de siste årene, og mener at denne utviklingen ikke kan fortsette.
2. Oslo kommune ber om at veisaltingen utfases og erstattes med et mer miljøvennlig ikke kloridholdig alternativ.
3. Oslo kommune oppfordrer Statens vegvesen om å utrede følgeskadene fra dagens veisalting og hvilke samfunns- og miljømessige kostnader dette medfører.

Ekstra informasjon