Levanger-Avisa, 09.02.2012:

I en uttalelse fra årsmøtet, tar Nord-Trøndelag SV til orde for at salting av veiene avsluttes:

«Nord-Trøndelag SV vil gå inn for at salting av veiene opphører. I stedet skal det utføres godt og trafikksikkert vintervedlikehold.
Den overdrevne salting vi ser, ødelegger miljøet på flere måter:

– avrenning ødelegger vann, i flere tilfeller drikkevannkilder og vegetasjon

– dyr og fugler lokkes til trafikkerte veier for å slikke salt

– levetiden på bilene reduseres vesentlig

Sånn skal ikke salt brukes. Årsmøtet i Nord-Trøndelag SV går inn for at salting av veiene avsluttes», heter det i uttalelsen.

Ekstra informasjon