Arkivfoto.  Saltet renner i kuldegrader.  Foto:  Svein Olsen

Romerikes Blad, 24.02.2012:

Foreningen Stopp veisaltingen har samlet inn 800 underskrifter og sørget for at fylkestinget i Akershus må behandle bruken av veisalt.

– Jeg har sett gang på gang at veiene saltes i stedet for at de brøytes når det kommer snø. Dette fører til at det dannes en issåle i veibanen, som skaper vanskelige kjøreforhold og farlige situasjoner. Mange av de alvorligste ulykkene jeg har rykket ut til har skjedd under nettopp slike forhold, sier Magnar Trondsgård fra Eidsvoll.

Den tidligere brannsjefen i grunnlovsbygda – med over 37 års erfaring fra utrykningstjenesten i kommunen – er nå styremedlem i interesseorganisasjonen «Stopp veisaltingen».

Liten effekt på alvorlige ulykker

Veisalting har liten – og tidvis ingen – effekt på antall alvorlige ulykker, slår en fersk rapport fast.

Folkeaksjon forlanger saltestopp!

Stort oppslag i papirutgaven av Romerikes bald, 24.02.2012:

Foreningen «Stopp veisaltingen» har samlet 800 underskrifter mot salting. Dermed må fylkestinget behandle saken. – Veiene saltes ofte, i stedet for at de brøytes. Det skaper farlige situasjoner, sier Magnar Trondsgård fra Eidsvoll, styremedlem i «Stopp veisaltingen». Han får støtte i ny forskningsrapport.

Ekstra informasjon