Arkivfoto:  Håvard Risberg.

Stopp veisaltingen har evaluert TØI-rapporten som ble utgitt februar 2012.  Organisasjonen er ikke fornøyd med resultatet, selv om TØI-rapporten konkluderer med lavere trafikksikkerhet enn det Statens vegvesen viser til.  Stopp veisaltingen mener at rapporten ikke er vitenskapelig holdbar.

Evalueringen er gjort av Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå - sivilingeniør og tidligere forsker ved SINTEF i bl.a. friksjon, smøring og slitasje.  Han skriver bl.a. i sin konklusjon:

Ikke vitenskapelig holdbart

I tillegg til miljømessige konsekvenser influerer salting negativt på hastighetsvalg, viltpåkjørsler, utsikt, lysforhold, føreforhold, sporslitasje, dekkvalg, dekkgrep, bilenes førerstøttesystemer, bilenes funksjon og kollisjonsvern, samt asfalt, betongkonstruksjoner, veikropp og veiinstallasjoner. Ingen gjennomførte analyser har metoder som kan ta hensyn til disse gjensidig innvirkende faktorene, og derfor har resultatet blitt sprikende fra rapport til rapport. En vitenskapelig vurdering av problemkomplekset trafikksikkerhet og salting må ta hensyn til alle innvirkende faktorer. Det gjør ingen av de studerte rapportene. Derfor kan ingen av dem gjøre krav på å være vitenskapelige studier av emnet, følgelig heller ikke rapport 1171/2011 fra TØI som i tillegg har utelatt relevant, men uønsket materiale.

Lars Erik Bønå:  En vitenskapelig vurdering av problemkomplekset trafikksikkerhet og salting må ta hensyn til alle innvirkende faktorer. Det gjør ingen av de studerte rapportene.

Å påstå bedret trafikksikkerhet med veisalting er ingen holdbar argumentasjon for å fortsette. Til dette er bevisene for svake. Eneste gjenværende begrunnelse for å salte veiene er dermed en enkel og kortsiktig billig måte å fjerne snø og is på for å bedre fremkommeligheten for dårlig skodde biler og utenlandske vogntog.

 

Ekstra informasjon