I Romerikes Blads papirutgave idag, 25.02.2012, står det en uttalelse av avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils-Erik Bogsrud:  " - Jeg tror det blir vanskelig for oss å følge opp dersom politikerne for eksempel vedtar en halvering. Jeg håper vi heller kan fortsette som i dag (...).  Dette gjorde Glenn Kullberg, styremeldem i Stopp veisalitngen, mer enn oppglødd:  - Jeg håper virkelig politikerne er mer på befolkningens side enn Statens vegvesens i dette spørsmålet, og så langt er det mye som tyder på det.

Kullberg er også initiativtaker til stopp av veisalting i Ski kommune og nå straks også Akershus fylkeskommune.  - Mitt innbyggerinitiativ har fått en avdelingsdirektør til å frykte et vedtak i veisaltets disfavør, fortsetter han.

Sverige reduserte for 15 år siden
- Hvorfor ser ikke Statens vegvesen at dette skjedde i Sverige for 15 år siden, da Riksdagen vedtok en kraftig reduksjon? Det svenske Vegvesenet ville jo ikke, men politikerne ”tvang” dem gjennom klare vedtak.

- De klarte å redusere - ja, faktisk halvere - saltbruken, og samtidig redusere andelen og antallet alvorlige vinterulykker! Hva er problemet med å gjennomføre det samme i Norge?, asvlutter Kullberg er undrende.

Bare pøs på
Det står også å lese i Romerikes Blad i dag at Statens vegvesen stiller nesten ingen spesifikke veisalt-krav til entreprenørene som har vunnet anbudene og har ansvaret for vinterdriften.  Det er altså ingen grenser for hvor MYE salt de kan pøse på - bare at de ikke skal gjøre det under 7-8 kuldegrader.

Ekstra informasjon