Lars Birger Salvesen (KrF),fylkesvaraordfører Akershus fylkeskommune, støtter forslag til reduksjon av veisaltingen i Akershus i en avisinnlegg i Glåmdalen, 22.02.2012:

Salting av veier gir miljøskader, dårligere vannkvalitet, bidrar til økt rustangrep, økt korrosjon på jern- og betongkonstruksjoner, mer sprekker og telehiv i veier, og flere andre uheldige følgeskader.

Ekstra informasjon