Under hovedutvalgsmøtet på Gol tirsdag 04.09.2012, ga Statens vegvesen (SVV) samferdselspolitikerne i Buskerud en orientering om hvordan vegsalting blir praktisert.

Om kvelden, den 04.09.2012, skrev Stopp veisaltingens Lars-Erik Bønå en epost til medlemmene av hovedutvalget med følgende beskjed:
Stopp veisaltingen tar avstand fra slik informasjon som direkte villedende og uten teknologiske holdepunkter.

Les eposten og møteprotokollen i denne artikkelen.

Les eposten fra Stopp veisaltingen her:

Organisasjonen Stopp veisaltingen er informert om at Vegdirektoratet holder orienteringsmøte på Gol for Buskerud Fylkesting og Samferdselsutvalget om veisalting. Vi leser også i Hallingdølen at det er utarbeidet en egen rapport i forbindelse med dette der det påstås en ulykkesreduksjon ved salting på opp til 15%.

Stopp veisaltingen tar avstand fra slik informasjon som direkte villedende og uten teknologiske holdepunkter.

Tidligere forskningsrapporter produsert i regi av Vegdirektoratet, er tydelige bestillingsverk. Vegdirektoratet har nylig fått Transportøkonomisk Institutt til å evaluere disse. Konklusjonen fra TØI er at påstander i forskningsrapportene om ulykkesreduksjon på opp til 20-40 % ved salting, ikke er riktig. TØI har konkludert med inntil 5 % reduksjon, og da er mindre ulykker også regnet med. Ser man bare på alvorlige ulykker, er reduksjonen i følge TØI ikke eksisterende. I kalde innlandsområder som indre Buskerud, påpeker TØI til og med at ulykkestallet øker ved salting.

Vegdirektoratet har i sine forskningsoppdrag aldri kyttet til seg spesialister med bakgrunn i friksjon under bevegelse. Det er kun brukt fagpersonell med bygningsteknisk bakgrunn samt statistiskere og samfunnsvitere. Det har heller aldri vært vurdert ulykkesårsak i undersøkelsene, kun telt antall ulykker.

Viktig å påpeke er også at Vegdirektoratet selv med assistanse fra SINTEF har dokumentert at bildekkenes grep på is reduseres med opp til 40 % etter kjøring på saltet vei. Denne rapporten ble hemmeligholdt i 15 år, og blir fortsatt holdt utenfor.

Vegdirektoratet neglisjerer også de store skadene som saltingen påfører veilegemet og veiinstallasjoner. Disse ødeleggelsene framkommer i et stadig større etterslep på sommervedlikeholdet.

Vedlagt finner dere min rapport fra evaluering av rapporten fra TØI.

Vi håper Fylkestinget foretar en grundig vurdering av Vegdirektoratets saksframlegg.

Med trafikksikker hilsen
Stopp veisaltingen
Lars-Erik Bønå
sivilingeniør maskin


Lars-Erik Bønås evaluering av TØI-rapporten og selve TØI-rapporten finner du i lenkene i menyen til høyre.

 

Ekstra informasjon