Norsk Vannforening og KLIF arrangerte den 19.11.2012 en fagdag hvor temaet omhandlet overvann og forurensing - her særlig med henblikk på veisalting.

I lenka under kan du gå inn på fagdagen og se video fra de forskjellige foreleserne:

Kommentarer

Svein Olsen, styremedlem i Stopp veisaltingen, deltok på fagdagen og har følgende korte oppsummering:

•         Såkalte regnbed – fint forklart «Desentralisert tiltak for å håndtere første forurensing».  Altså de dammene man lager langs vei for å samle opp saltet.  Og da er det vel  merke seg at man ikke fjerner saltet på denna måten, men samler de opp i dammer.  Hvor gjør man av det så?

•         Høy konsentrasjon av veisalt kan redusere effekten av regnbed.

•         Det er mye salt i smeltevannet fra snø langs vei.  Ingen bombe, men det er saltet som skilles ut først.  Deretter kommer andre forurensningsstoffer…

•         Forsøk på lakseyngel:  Ved 5 000 mg natriumklorid/liter vann var det en del deformeringer i egg-/eggeplommestadiet.  Ved 10 000 mg natriumklorid/liter vann var alt dødt.  Det sies at det ikke er funnet høyere konsentrasjon av natriumklorid enn 3 000 mg/l.  Men jeg tviler på at det er hele sannheten.

•         Vegsaltinga starter samtidig med høstgyting av villaks.  Egga er mest utsatt for forurensning.

•         SaltSMART.  Foredragsholderen (Kjersti Wike…, SVV) var her meget nedtona.  To påstander fra den kanten:  «- Vann i brønner er ikke et stort miljøproblem!» « - Man må finne hvor miljøproblemene er!»  Jeg holdt på å reise meg og si at «er ikke miljøproblemet veisaltinga, da?  Bør ikke leite etter det!»  NIVA gjorde en undersøkelse av innsjøer i 2005 og en ny i 2010.  Begge viser det samme resultatet.

•         Forbi Steinstjernet i Bærum bruker de ca. 20 tonn salt/km.

•         Alternativer finnes, sa dama, etter spørsmål fra salen!  OSL bruker kaliumformulat.

•         Fikk et spørsmål til fra salen, men da kom pekefinger’n opp:  Trafikksikkerhet går foran miljø.  Spørsmålet var:  «- Hva med Gjersjøen, som er drikkevannskilde, og E6 rett forbi?»

•         Så kom neste foredragsholder fra Bioforsk og sa at vegsalt kan gi langsiktige problemer for drikkevannskilder.  Hva sa dama fra SVV (over)?

•         Den beste her var Torleif Bækken fra NIVA, «Salt i innsjøer» NIVA6014-210.  Han sa rett ut hva han mente uten å være vesentlig styrt av SVV:  Slutt å salte!  Han sa at av 200 undersøkte vann nær vei hadde 4 lik mengde saltinnhold i overflatevann og bunnvann, mens resten hadde for mye nærmere bunnen.  Det gjør at de kan slutte å sirkulere.  Verst er det i kalkfattige innsjøer.

Ekstra informasjon