Varaordfører og dekkselger Helge Ringli.  Foto:  Avisa Sør-Trøndelag.

Avisa Sør-Trøndelag skriver på sine nettsider, den 08.01.2013, om varaordfører og dekkselger Helge Ringli som ofte har kommet med sterk kritikk på bruken av salt på veiene. Men nå roser han for en gangs skyld Mesta fordi de ikke har brukt salt her. I stedet bruker de bare sand.

 
– Årsaken er blant annet at det oppfordres fra samfunnet om å bruke mindre veisalt, sier Jan Lerånn, driftsleder i Mesta.
 
Avisa Sør-Trøndelag skiver videre at det kommer klager fra publikum på at det saltes for lite.  Det kan, etter Stopp veisaltingens erfaring, ikke være mange.  Vi tror heller at det er de få som ønsker mer salt som ringer og klager, mens de som ikke vil ha salt har resignert.  Tidligere undersøkelser viser jo at 70-80 % av Norges befolkning ønsker ikke salt på veiene.

Ekstra informasjon