Vi alle husker saken hvor vannverket i Tjellekleiva fikk ødelagt drikkevannet som følge av at Statens vegvesen (SVV) begynte å salte veien (Fv 62, tidligere Rv 62) vinteren 2007/2008?

Vel, nå er denne saken løst og de har boret et nytt hull hvor vannet er bra. Det var fylkeskommunen som tok ansvar, hos SVV var det kun arroganse i retur.

 

Av Glenn Kullberg

Fylkeskommunen så seg nødt til å ta ansvar etter den såkalte regionreformen, hvor fylkeskommunene overtok eierskapet til mange riksveier som da ble fylkesveier i stedet.

Løsningen ble jo ganske så dyr for fylkeskommunen, de valgte å betale 1 million for boring av ny brønn, i stedet for å avvikle veisaltingen og heller drifte veien som en god vintervei med ekstra tiltak/ strøing/ høvling på de krevende partiene/ områdene.

Hvor mye eierskap fylkeskommunen egentlig har kan en jo lure på, det lukter litt ”SVV- arroganse” av hele denne saken. Kan SVV ha nektet å avvikle saltingen av fv 62 og krevd at fylkeskommunen fant en annen løsning i stedet, selv om dette mest sannsynlig var dyrere for fylkeskommunen?

SVV selv sier jo at det er dyrere å drifte en vei etter strategi barvei enn strategi vintervei…

 

Romsdals Budstikke, 10.01.2013:

I over tre år har fire familier iNesset levd med saltvann i springen, etter at vegsalt forurenset brønnen ved Tjellekleiva.  Nå er ny brønn på plass.


Ekstra informasjon