Med oppgaven «Konsekvenser av veisalting for vassdrag – med fokus på drikkevannskilden Gjersjøen» gikk de tre tiendeklassingene fra Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad og Grevlingen ungdomsskole i Vestby, til topps i konkurransen Norsk Juniorvannpris.

 Les oppslag om prisen her:

Ekstra informasjon