Lars Erik Bønå.  Foto.  Adresseavisa

Statens vegvesen bruker ansatte og konsulenter med utdannelse innen bygningsforskning til å utføre eksperiment som har med trafikksikkerhet å gjøre.  - Byggforskere skal forske på bygg, og bygg står stille, sier Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå i en kritikk til Statens vegvesens artikkel om vinterdekk.

SISTE  Bønå svarer:  Med bedre kvalifisert personell kunne man ha kommet mye lengre til samme kostnad.

I artikkelen til Statens vegvesen sammenliknes nye og brukte vinterdekk.  Med overskriften «Stor forskjell på godkjente dekk på vinterføre» skulle en tro det var nye sett dekk som sammenliknes, men det er et sett nytt og et sett brukte dekk som vises i videofilmen. - Dette er gammel kunnskap og er velkjent innen dekkbransjen, sier Bønå.

På bakgrunn av artikkelen til Statens vegvesen sendte Lars Erik Bønå en kronikk til det tekniske magasinet Anlegg & Transport, og fikk plass på deres hjemmesider:

Statens vegvesens Ivar Hol svarer på Bønås kritikk:

Lars Erik Bønå svarer:


Her er Stopp veisaltingens Lars Erik Bønås kritikk av artikkelen til Statens vegvesen fra 28.03.2013:

Nok en gang ser vi hvordan Vegvesenet velger sine forskere slik at de skal få ut resultatet de ønsker. 

Dekkenes betydning har jeg terpet på i snart en mannsalder, også i møter med Ivar Hol. 

Ivar Hol er byggingeniør. Med seg for å kvalitetssikre prosjektet og rapportere, har han Kine Nilssen fra SINTEF. Hun er fersk sivilingeniør på Byggforsk og har én rapport bak seg - bremseforsøk med lastebil på Lånkebanen. Utover dette har hun medvirket i en artikkel i bladet Byggforsk om Bærekraftig urbane konstruksjoner.

Byggforskere skal forske på bygg, og bygg står stille.  Bildekk har ingen ting med bygg å gjøre, men Vegvesenet skyr det maskintekniske forskningsmiljøet.

Vegvesenet har fått 390 nye ansatte, mange av dem har sannsynligvis god kompetanse. Likevel økte de innkjøpet av konsulenttjenester fra 1,5 til 2,4 milliarder kr. Hvis dette er et typisk konsulentinnkjøp, bruker de altså nyutdannede som kostbare konsulenter, til og med med feil fagkompetanse, avslutter Lars Erik Bønå.

Ekstra informasjon