Smaalenene.no, 27.04.2013:

Veiene i Østfold skal bli langt mindre saltet i fremtiden.

 Rekordbruken av veisalt bekymrer, og nå skal det kuttes. Kommende onsdag vedtar trolig fylkespolitikerne at praksisen skal reduseres mest mulig i Østfold, uten at det går utover fremkommeligheten. Det er samferdsel-, miljø- og klimakomiteen som vedtar kravet.

Hos Statens vegvesen deles bekymringen, og det er allerede satt i gang eget prosjekt i Norge for å få ned ned bruken.

Ekstra informasjon