Illustrasjonsbilde.  Foto:  Svein Olsen.

Se ny artikkel nedenfor - klikk her!

Aftenposten, 19.06.2014:

Salt i maten gjør sommerfugler smartere
 
Veisalt gjør hann-sommerfugler sterkere mens hunnene får større hjerne. Ikke så smart som det høres ut til, advarer forskere.

Bekymret for fremtiden

Forskerne er ikke sikre på hvorfor disse kjønnsforskjellene oppsto, men de tror at effekten av veisaltet kan være enda tydeligere i områder med mer trafikk eller et annet jordsmonn. Og det kan ha betydelige langtidsvirkninger på utviklingen til en rekke arter som er utsatt for veisalt, fra insekter til fugler og elg.

De fant ut at sommerfuglene som spiste silkeurten fra veikanten hadde mye lavere overlevelsesrate (40,5 prosent) enn de andre (58,2 prosent).

«Vi ser allerede beviser på endrede spisevaner hos noen arter - maur som bor nær veier, leter mindre aktivt etter natrium enn de lenger unna veien», skriver forskerne, «og elgen viser også et den foretrekker dammer ved veien på grunn av saltet».

 

 

Yale News, 22.11.2016:

Road salt can change sex ratios in frog populations, study says

Ifølge en studie kan veisalt forandre kjønnsballansen til frosker

 

Naturlig forekomster av kjemikalier funnet i veisalt, som vanligvis brukes til å tine snø og is fra overflater, kan endre kjønnsfordelingen i nærliggende froskepopulasjoner. 

  Oversettelsen er gjort ved hjelp av Google og egen viten, og er kun en del av teksten i artikkelen.  Det tas forbehold om eventuelle feil i oversettingen.

Dette er et fenomen som kan redusere størrelsen og levedyktigheten til artene, ifølge en ny studie ledet av forskere ved Yale og Rensselaer Polytechnic Institute.

Forskerne fant at andelen hunndyr innenfor rumpetroll-populasjoner ble redusert med 10% når de utsettes for veisalt, eller natriumklorid, noe som tyder på at saltet har en maskulin effekt.

Forskerne fant at andelen hunndyr innenfor rumpetroll-populasjoner ble redusert med 10% når de utsettes for veisalt, eller natriumklorid, noe som tyder på at saltet har en maskulin effekt.

De fant også at når froskene kom i kontakt med fallent eikeløv endret også kjønnsfordelingen seg vesentlig i froskepopulasjoner, samt størrelsen på hunndyr i noen tilfeller. De som var i kontakt med lønneblad hadde ingen effekt.

"Mange forskere har studert lignende effekter fra eksponering av legemidler og plantevernmidler, men nå ser vi det fra kjemikalier som finnes i vanlig veisalt og løvbladfall", sier Max Lambert, en doktorgradsstudent ved Yale School of Forestry & Environmental Studies (F & ES) og hovedforfatter av rapporten.

"Helsen og overflod av kvinner er selvsagt avgjørende for bærekraften i enhver populasjon fordi det er de som føder barn", sier Lambert. "Så hvis du har en populasjon hvor hanndyr øker i flertall, kan populasjonen være i fare."

Ifølge studien viste frosker som ble alt opp med eikeblad-nedfall - uten salt - en hunndyrandel på 63%. Men når salt ble tilsatt ble hunndyrandelen redusert med 10%.

Samtidig ble en populasjon alt opp i eikekompost.  Her var utviklingen av hunn-rumpetroll  alltid større enn mannlige rumpetroll, som er ganske vanlig blant arter som legger egg. Men når salt ble tilført ble hunn-rumpetrollene redusert i størrelse.

Ekstra informasjon