Det kan bli mindre salting på riksveiene framover.  Illustrasjonsbilde/Foto:  Svein Olsen.

Endelig åpner TØI munnen og støtter sin egen forskning om at veisaltingens effekt på alvorlige ulykker er mye mindre enn det Statens vegvesen (SVV) hevder.

NRK/Buskerud, 04.12.2014:

Torkel Bjørnskau, forskingsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI), sier at SVVs nye praksis med mindre salt og mer varmsand er veien å gå.

– Jeg synes dette høres fornuftig ut. Man har brukt salt litt for ukritisk tidligere, gjerne under forhold hvor salting har mindre effekt. Mer bruk av sand er i tråd med det forskinga viser er lurt, seier Bjørnskau.

Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå går endå lengre i kritikken av SVVs tidligere praksis med salting:

– SVV sin tidligere strategi har vært katastrofal. I de aller fleste tilfeller vil mye salt bare gjøre veien glattere. Det er bare når en har såle av is og snø og det er mildvær på vei at salt har god effekt. Men da må regnet vaske bort saltrestene, seier Bønå.

Ekstra informasjon