Statens vegvesen mener selv at mange av de mest brukte broene i Norge har skader eller mangler som truer bæreevnen.

Dette skriver avisen VG den 10.02.2015.  Vi i Stopp veisaltingen er imidlertid bekymret for at mange av disse broene har fått skadene etter omfattende salting.  Alle vet at betomg og armeringsjern blir spist opp av veisalt.  Vi har også flere ganger advart mot når den første brukollapsen vil komme i Norge pga. veisalting slik det gjorde i Minneapolis i 2011:

 

- Broene faller ikke ned

Det er nok mange som har mistet troen på både direktoratet og Statens vegvesen etter VG-oppslaget nevnt øverst i denne artikkelen.  Men Vegdirektoratet er bånnsikker på at broene ikke faller ned.  "Vi vet om nær sagt hver eneste sprekk, avskalling og setningsskade", sier brudirektør Børre Stensvold i Statens vegvesen til bladet Våre Veger den 11.02.2015.

 

Massivt etterslep på nordtrønderske bruer

På Trønder-Avisas nettside kan vi lese (13.02.3015):

For å forebygge at armeringen ruster, bruker Vegvesenet noe som heter «katodisk beskyttelse». Det vil si at de setter strøm på armeringen, for å forhindre videre nedrusting av stålet.

– Vi har ingen spesielle rutiner for gjennomgang av disse bruene, men ved hovedinspeksjon, som gjennomføres hvert femte år, avdekkes slikt. Da tar vi materialprøver på de mest utsatte områdene av betongen, for å finne ut om betongblandingen inneholder klorider, eller saltstoffer, sier Relling.

Det samme gjelder også bruer som står ved kysten og utsettes for sjøsprøyt, eller bruer over tungt salta veier.

Ekstra informasjon