Miljøpartiet De Grønne (MDG) fremmer nå et forslag til Finnmark fylkeskommune om å avvikle den nylig oppstartede bruken av veisalting på fylkeskommunale veier i Finnmark innen 2016.

Forslag til vedtak er sendt inn til administrasjonen på fylkestinget.  Der håper MDG å få fremmet saken på neste fylkesting 09. og 10. desember 2015.

Som en pådriver i saken håper Stopp veisaltingen på et positivt utfall av saken.  Vi kommer tilbake med resultatet etter den 10.12. 2015.

Ekstra informasjon