Fra Teknisk Ukeblad, 23.01.2016:

– Normalt vil man kunne salte med natriumklorid ned til rundt minus syv grader, mens magnesiumklorid kan benyttes helt ned til minus 15 grader.  Magnesiumklorid trekker imidlertid til seg fuktighet fra lufta i større grad enn natriumklorid og ved å spre magnesiumklorid vil veibanen holde seg fuktig. En annen årsak er mulige utfordringer knyttet til bruken av magnesiumklorid. Blant annet økt fare for korrosjon på kjøretøy.

Ekstra informasjon