Illustrasjon:  Statens vegvesen.

Stopp veisaltingen har takket nei til å delta på Statens vegvesens (SVV) Vinterkonferanse 2016.  Dette mye på grunn av at andres meninger ikke blir tildelt talertid:

Dette minner lite om kunnskapsutveksling i et teknisk opplyst samfunn, snarere om propagandaspredning i land som Norge for tiden boikotter, skriver Lars Erik Bønå i eposten som er sendt SVV.

Epost, sendt SVV med flere, 07.02.2016:

Vi takker for invitasjon til årets vinterkonferanse. Vi er usikker på hvor Vegvesenet plasserer oss i målgruppen, men antar vi regnes som brukergruppe selv om Vegvesenet nok kunne ha hatt utbytte av mer toveis kommunikasjon enn det som normalt tilgodeses denne gruppen.

Vi fikk likevel satt skapet såpass på plass at vegdirektøren etter konferansen så det nødvendig å rykke ut massivt i media med spørsmålet "Hvem tør slutte å salte veiene?", dette til tross for at han vet inderlig godt at flertallet av det norske folk både ønsker og tør å avslutte saltingen.

Hvem tør slutte å salte veiene?
Til vinterkonferansen 2010 var Vegvesenet sporty nok til å invitere oss til å holde foredrag, til tross for at man tydelig anså det som risikabelt for Vegvesenets kontroll og omdømme. Denne usikkerheten ga seg utslag i at vi umiddelbart før konferansen fikk nesten halvert taletiden, men vi fikk likevel satt skapet såpass på plass at vegdirektøren etter konferansen så det nødvendig å rykke ut massivt i media med spørsmålet "Hvem tør slutte å salte veiene?", dette til tross for at han vet inderlig godt at flertallet av det norske folk både ønsker og tør å avslutte saltingen, men at det kun er vegdirektøren selv som har myndighet til å gjøre det.

Propagandaspredning
Etter dette har vi fått invitasjon til å delta hvert år, men ingen tildelt taletid. Vi ser også i årets program at det er avsatt marginal tid til spørsmål og kommentarer og at dette er skjøvet til avslutningsrunden da deltakerne er sløvet og innslagene er fortrengt. Dette minner lite om kunnskapsutveksling i et teknisk opplyst samfunn, snarere om propagandaspredning i land som Norge for tiden boikotter.

TØI rapport 1171/2011 som Vegvesenet unndrar
Vi forventer at en vinterkonferanse skal berøre arbeidet med vinterdrift i trafikksikkerhetshåndboken, herunder TØI rapport 1171/2011 som Vegvesenet har unndratt fra sin faglige informasjon til kommuner og fylkeskommuner til tross for at nettopp denne rapporten skulle danne basisen for slik informasjon.

Det som bilfabrikkene bygger opp av sikkerhet, rives like fort ned av veisaltingen.

Feilstatistikken fra PKK
Vi savner også innlegg fra forsikrings- og bilbergingsselskaper, vel vitende om at alvorlige ulykker øker med salting både i antall og omfang. På en slik konferanse burde også Vegvesenet og bilbransjen informere om feilstatistikken fra PKK som særlig viser saltets skader på bremsene og dermed reduserer trafikksikkerheten. Det som bilfabrikkene bygger opp av sikkerhet, rives like fort ned av veisaltingen.

Stipendiater og faglig bakgrunn
Forskningen ved NTNU i regi av Vegvesenet skulle vi gjerne også ha sett mer informasjon om, spesielt hvorfor forskningen på vinterdrift kun er konsentrert omkring salting og hvorfor det ikke er sikret at stipendiatene ved senteret har eller får faglig bakgrunn til å forstå saltets virkning på vintergrepet.

Vennlig hilsen
Lars Erik Bønå
Siv.ing maskin og leder i Stopp veisaltingen


Invitasjon til Vinterkonferansen 2016

Vinterkonferansen 2016 går av stabelen 15. og 16. mars på Gardermoen.

Påmeldingsfrist er 28. februar.

Målgruppen er byggherrer, entreprenører, utstyrsleverandører, konsulenter, kommuner, fylkeskommuner og brukergrupper. Konferansen foregår på Clarion Hotel Oslo Airport.

Bestilling og leveranse av vinterdrift - Kvalitet
Hovedtema for vinterkonferansen er kvalitet innen vinterdriften. Gjennom foredrag fra fagmiljø, beslutningstakere og brukergrupper og en mindre utstilling for utvalgte leverandører og fagmiljø, vil hovedtemaet bli belyst. Stikkord her er: Status vinterdrift, hvordan gjennomføre, beslutningsstøtte, gang-/sykkelveger og universell utforming, dokumentasjon, kompetanse og erfaringsoverføring og forskning/utvikling.

Vinterprisen deles ut
Også denne gangen vil det bli delt ut vinterpris til en person som har gjort en ekstra stor innsats for å forbedre vinterdriften. Prisen er innstiftet av Bransjenettverk for vinterdrift og er delt ut tre ganger tidligere.

Etatsledelsen i Statens vegvesen (Vegdirektør, avdelingsdirektører og regionvegsjefer) deltar på kveld 15/3 og første sesjon den 16/3.

Ekstra informasjon