Denne vaskelastebilen står parkert i garasjen til Asfalt Remix, men kan brukes til å vaske bort svevestøv i gatene.  Foto:  Privat/Akers Avis Groruddalen.

Akers Avis Groruddalen, 15.02.2016:

Byrådet har hastevedtatt dieselforbud langs kommunale veier på kalde dager. Men løsningen for å fjerne svevestøv – blant annet ved Huken – står parkert i en garasje.

Les også Stopp veisaltingens kommentarer til denne saken nederst på siden.

Lastebilen fungerer som en høytrykksspyler og støvsuger. Den tar opp svevestøv som inneholder gummi fra dekk, asfalt som smildrer opp etter bruk av pigg- og vinterdekk, forsøpling som er blitt til humus, singel og jord – i tillegg til all forurensningen som daler ned fra piper etter vedfyring.

Det finnes flere av disse lastebilene i landet, så vi er ikke alene om det. Likevel er det ingen som velger å bruke dem, sier daglig leder Per Brynildsen i Asfalt Remix.

Les artikkelen her:

 

Kommentarer

Lars Erik Bønå, leder, 17.02.2016:

Det er jo den gamle kunnskapen at støvproduksjonen aksellererer og magasineres i veibanen så lenge den holdes våt med salt.
På kalde dager stopper saltingen, støvet tørker opp og virvles opp.

Denne bilen er bevis på at moderne utstyr som er anskaffet for å fjerne støvet før det blir et problem, ikke brukes.

Det er mange år siden slike avanserte feiebiler ble anskaffet i Trondheim. Hvor mye de brukes i dag, vet jeg ikke, men det er jo en oppgave for MDG å finne ut av. Svevestøvproblematikken var et stort problem i Trondheim lenge før det ble omtalt i Oslo.

Ekstra informasjon