Vi heiser flagget!  Foto:  Ukjent.

Asker kommune har bestemt at det ikke skal saltes lenger på kommunale bil-, gang- eller sykkelveier.

Dette skriver Budstikke på sine hjemmesider 24.02.2016.  Saltet skal erstattes med fastsand.  Men slik strøing kan ikke brukes på strekninger med høy fartsgrense fordi strøingen må forgå i 25 kilometer i timen, og ville medført store trafikale problemer, skriver avisen.  Dette mener Stopp veisaltingen ikke burde være noe problem.  Det benyttes fastsand på høyhastighetsveier andre steder i landet.

Men - som det står vidre i artikkelen i Budstikka:  Bærum har ingen umiddelbare planer om å kutte saltingen.

Ekstra informasjon