MDGs beording av intens salting av sykkelveier og -felt i Oslo viser seg tydelig - her på Skøyen i Oslo 27.02.2016.  Foto:  Tørres Rasmussen.

Bystyret gjorde et vedtak i møtet 13.06.2012 (sak 185) bl.a. følgende: "Oslo kommune skal erstatte veisalting med mer miljøvennlig alternativ så raskt som mulig."  Initiativtaker for dette var Miljøpartiet De Grønne (MDG). 

Nå - nesten 4 år etter - beordrer byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Ngyuen Berg, fra nettopp MDG, Bymiljøetaten i Oslo om å salte alle sykkelfelter og -veier svarte for å fremme vintersyklisme.

Dette går ikke upåaktet hen.  Mange har reagert med vantro på vedtaket.  Stopp veisaltingen har sendt meldinger til MDG i Oslo både via Facebook og epost.  Det må være pinlig for MDG som et miljøparti å ha tatt en slik beslutning.

Her er vår epost, sendt 22.02.2016:

 

Vedtak om utfasing av veisalt
Bystyret gjorde et vedtak i møtet 13.06.2012 (sak 185) bl.a. følgende: "Oslo kommune skal erstatte veisalting med mer miljøvennlig alternativ så raskt som mulig."

  • Sak 185 Privat forslag fra Harald A. Nissen (MDG) og Hanna E. Marcussen (MDG) av 17.01.2012 - Utfasing av veisalting

Uheldigvis ble ikke vedtaket i Oslo noe godt, da det ikke ble tidsbestemt utfasingen.

Vi som bor i Oslo kan ikke se at dette vedtaket har hatt noen virkning, eller blitt fulgt opp av Bystyret, ei heller av initiativtaker for vedtaket; MDG. MDG har flere ganger gitt uttrykk for at veisalt skal avskaffes, noe organisasjonen Stopp veisaltingen har fått med seg:

Syklistene vil ikke ha salt
Vi er derimot forskrekket over at en miljøbyråd kan gi en Bymiljøetat i instruks om å salte sykkelveier og -felter til svart asfalt. Dette er stikk i strid med det nevnte vedtaket over. Og det er jo forunderlig siden Syklistenes Landsforening ikke vil ha saltede sykkelveier:

Stopp veisaltingen har lenge fulgt med på hva MDG foretar seg i veisalt-problemet. Vi har også støttet partiet i form av innspill og dokumentasjon/fakta mot veisaltingen. Det er derfor skuffende at vedtak ikke følges opp av politikere i posisjon, og at MDG går inn for mer salting!

Det eneste som har øket betydelig i takt med luftforurensningen er forbruk av veisalt

Svevestøv
Når det gjelder svevestøvproblematikken i Oslo er Stopp veisaltingen overbevist om at dette skyldes den intensive veisaltingen som bedrives i hovedstaden. Det er forunderlig at man ikke tar tak i en av de virkelig store bidragsyterne til svevestøv og dårlig luftkvalitet.

Til tross for at vi har fått dieselbiler med partikkelfilter, biler som jevnt over har mye mindre utslipp enn biler for noen få år siden, mye større andel av rentbrennende vedovner, vinterdekk med atskillig mindre antall pigger enn tidligere, miljøpigger som er lettere enn tidligere pigger – så øker problemene med svevestøv i alle større byer.

Det eneste som har øket betydelig i takt med luftforurensningen er forbruk av veisalt som er øket enormt. Men av en eller annen grunn så nevnes ikke forbruk av veisalt som en kilde til problemer.

Kraftig reduksjon av forbruk av veisalt kombinert med overgang til gradert strøsand 2 - 6 mm uten innblanding av "finstoff" hadde gjort et enormt bidrag i forhold til luftkvaliteten – men den kommer til å sitte svært langt inne. Statens vegvesen/Bymiljøetaten kommer ikke til å styre fokus i retning av at veisalt er en av de store kildene til dårlig luftkvalitet, de er alt for glad i veisalt til at dette kommer til å skje. De mener jo som kjent at piggdekk og dieselbiler er problemet.

Vi mener her at kjøring på bar asfalt hele vinteren er årsaken til at det oppstår svevestøv. Hadde man heller latt være å fjerne snø og is og i stedet brøytet snøen når den faller, og høvlet bort islag og brukt sand til å opprettholde friksjonen, ville man ikke ha slitt så store mengder asfalt og dermed mindre svevestøv.

Hadde Statens vegvesen bruk de millioner av kroner - for ikke så si milliarder - som de bruker på å få dette saltet til å ligge på veibanen til heller å forske på miljøvennlig vinterdrift i stedet, hadde vi vært der nå!

Statens vegvesen tenker kun salt når det gjelder "sikkerhet og framkommelighet" og "støvdempingstiltak". Det viser artikkelen som nå sto i Akers Avis Groruddalen, 15.02.2016:

Byrådet har hastevedtatt dieselforbud langs kommunale veier på kalde dager. Men løsningen for å fjerne svevestøv – blant annet ved Huken – står parkert i en garasje:

Her har vi kommet med noen innspill i saltdebatten. Det finnes utrolig mye flere fakta som gjør veisalting mer enn negativt. Vi mener at dette er norgeshistoriens største miljøskandale, med ødelagte drikkevannskilder, innsjøer som er døde på bunnen m.m.m.

Stopp veisaltingen har høy kompetanse innen området veisalt og friksjon m.m. Vi ønsker å bli bedre hørt - vi farer ikke med synsinger, men fakta som kan bevises forskningsmessig.

Besøk gjerne vår hjemmeside www.stoppveisaltingen.no, eller på Facebook.

For å svare på denne eposten ber jeg om at også kopi-adressater blir med. Det er vårt Styre som vil svare etter som hvilke spørsmål dere skulle ville komme med.

 

for Stopp veisaltingen

Svein Olsen
styremedlem/webansvarlig

Ekstra informasjon