NRK/Vestfold:  Innslaget om salting av fylkesveien forbi Farrisvannet introduseres av nyhetsoppleser Thor Øistein Eriksen.  Lenke til innslaget i artikkelen under.  Foto:  NRK.

NRK/Vestfold, 09.02.2016:

Mattilsynet i Vestfold og Vestfold Vann er bekymret fordi vegvesenet har saltet fylkesvei 213, Farrisveien i Larvik.

13 kilometer av veien ligger nemlig i nedbørsfeltet til Farris som forsyner cirka 300 000 personer med drikkevann, og store deler av veien går svært nær vannet.

– Erfaring viser at stoffene i veisaltet er tungt oppløselig, så det vil kunne synke ned i de dypere lagene og være en kilde til forurensing over tid, sier avdelingssjef Kjersti Søli ved Mattilsynet i Vestfold.

I et intervju NRK/Vestfold gjorde med Statens vegvesens representant i Vestfold, Dler Jaf, var det helt klart at Statens vegvesen ikke ville stoppe med saltingen av Farrisveien med det første.


Hva med Oslos største drikkevannskilde - Maridalsvannet?  Denne drikkevannskilden er like viktig som Farrisvannet; Maridalsveien blir saltet jevnt og trutt.  I tillegg går Maridalsveien på en fylling ute i drikkevannet.

Fra en artikkel vi lagde 08.11.2007, Salter Oslos drikkevann, har vi funnet følgende:

Folk må flytte fra Sørbråten, ca. 2,6 km fra selve Maridalsvannet, fordi disse beboerne kan forurense drikkevannet.  Men eventuelle forurensninger herfra må renne i elver et godt stykke før det havner i drikkevannet.  Maridalsveien derimot  går ut i selve vannet - og her renner veisalt rett ut i drikkevannskilden - uten omveier!

Se kartet nedenfor for stedsbeskrivelser:

Klikk på kartet for større...
Maridalsvannet i Oslo.  Utsnitt fra Gule Sider.

 

saltrenning mtext
Her går Maridalsveien over Hammeren bru og Skjersjøelva hvor veisaltet renner rett i Maridalsvannet.  Se kartet over for stedsangivelse.  Foto:  Tom Sæland.

 

maridalsv vann 230108 txt
Her går Maridalsveien på en fylling ute i drikkevannet - vist med piler i kartet over.  Foto:  Tom Sæland.

 

Bilde11176
Opplysninger Stopp veisaltingen sitter inne med tyder på at det er busselskapet som nekter å kjøre sine busser innover Maridalen hvis det ikke saltes.  Foto:  Tom Sæland.

 

Bilde11184
Maridalsvannet og Maridalsveien ved kirkeruinene.  Foto:  Tom Sæland.

 

Det står et skilt langs Maridalsveien hvor det står:   Vern ditt eget drikkevann!  Hva da med veisalting?

Ekstra informasjon