Faksimle av forsiden på rapporten som holdt hemmelig i 15 år.  Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå fikk den frigitt i forbindelse med en rettssak etter en bussulykke.  Se lenke i artikkelen til omtale av denne rapporten.

Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå svarer Statens vegvesen (SVV) i et debattinnlegg i Troms Folkeblad (TF) i krasse ordelag:

I første omgang benyttet man (...) ufine metoder for å bli kvitt en saltfiendtlig veisjef i Oppland slik at man kunne salte over fylkesgrensene og holde et høyt hastighetsnivå under OL på Lillehammer i 1994.  Deretter ble Vegvesenet omorganisert i regioner, og saltingen skjøt fart.

Bakgrunnen for Stopp veisaltingens debattinnlegg er i forbindelse med et interjvu av enhetsleder i teknisk avdeling i Salangen, Reidar Berg i TF, som også kritiserer SVV for deres egendefinerte krav til vinterveier.  Han reagerer sterkt på bruken av veisalt og strøsand på veier i Midt-Troms, og mener det er skadelig for mennekser og miljø.

Men som vanlig er SVV unvikende og monotone i sine kommentarer i slike tilfeller.  Dette fikk leder i Stopp veisaltingen, Lars Erik Bønå, til å reagere kraftig.  Både SVV, SINTEF og NTNU får skarp kritikk for sine udugelige forskningsarbeider:

Bønå nevner også i sitt debattinnlegg en studie fra Tromsø i 1992-93 som viser at dekkene mister opp til 40 % av isgrepet etter kjøring på saltet vei. Ambulansearbeider Kyrre Tunheim har erfart dette fenomenet når han forteller om overgangen fra saltet til usaltet vei i en artikkel i TF: 

Ambulansearbeider og tillitsvalgt, Kyrre Tunheim, mener veiene blir direkte trafikkfarlige på grunn av saltingen som foregår:


I lenken under er artikkelen med enhetsleder Reidar Berg, Salangen kommune.  Under denne har vi klippet til en kortversjon, men les gjerne hele artikkelen i Troms Folkeblad (TF):

Salting gjør ikke trafikksikkerheten bedre
Til TF viser Berg til forskning som viser bl.a. at innsjøer i nærheten av veiene ødelegges av saltet og tar liv av det som vokser på bunnen.

Salting gjør heller ikke trafikksikkerheten noe bedre, mener Berg.  Det gir derimot langt mer støv og smuss, som skitner til og er skadelig for miljøet.

Svevestøv er heller ikke piggdekkene sin skyld, som det hevdes av myndighetene, sier Berg videre til TF.  - Det skyldes salting og strøing, sier han.

Salter pga. egendefinerte krav
– Vegvesenet hevder at de må salte pga. økte krav til friksjon. Men det er jo de selv som har satt det kravet, sier Berg til TF.  Berg mener dermed det nå strøs uavhengig av behov, bare for å oppfylle et forhåndssatt krav.

– Nå er man redd for at det skal bli målt for dårlig friksjon, for da får entreprenørene som gjør jobben bot. Det vil de jo unngå, for det er en ganske høy bot, forteller Berg. Han forteller at det allerede har vært flere nasjonale underskriftskampanjer mot veisalting.

– Det er vist at 70-80 prosent av befolkningen ikke ønsker veisalt. Men vegvesenet holder fast ved at de må oppfylle kravet som de selv har satt, sier Berg.

Ekstra informasjon