Illustrasjonsbilde.  Foto:  Espen Braata/NTB Scanpix

Teknisk Ukeblad, 27.09.2016:

En ansatt i Statens vegvesen har varslet Riksrevisjonen om at etaten skal ha betalt 1.771.301 kroner til Mesta for salting, strøing og brøyting i Telemark, uten at Mesta har dokumentert at arbeidet var utført.

Mesta mener imidlertid at de har oversendt all kontraktfestet dokumentasjon i forbindelse med utbetalingene.Stopp veisaltingens leder, Lars Erik Bønå, beskriver saken slik på vår Facebook-side:

Vi i Stopp veisaltingen har i mange år hevdet at veisaltingen er korrupsjonsdrevet.

Denne saken gjelder bare en del av Telemark fylke. Hva blir beløpet når hele landet kommer med?

I tillegg kommer utgiftene til bestillingsverkene som skal underbygge eventyret om veisaltets fortreffelighet.


Les artikkelen på Teknisk Ukeblads hjemmesider her:

 

Bønå følger opp med en epost til Riksrevisjonen:

23.10.2016:

Jeg viser til min tidligere henvendelse om mistanke om korrupsjonsdrevet veisalting.

Mistanken svekkes ikke av følgende artikkel i Teknisk Ukeblad:

Denne saken gjelder bare en del av Telemark fylke, men jeg vil tro man vil finne samme praksis for Vegvesenet over det ganske land og at det dermed dreier seg om meget store beløp.

Forskningen som Vegdirektoratet bedriver i Trondheim, er ikke faglig holdbar, men kun egnet til å legalisere den miljøskadelige veisaltingen.

Jeg håper saken blir tatt på alvor slik at ikke denne varsleren får ubehageligheter på samme måte som man har sett i sammenlignbare varslersaker.

Vennlig hilsen
Lars Erik Bønå
siv. ing og leder i Stopp veisaltingen

Ekstra informasjon