Saltvern monteres rundt trærne i Oslo. Foto: Svein Olsen.

Nå monteres det saltvern rundt gatetrærne i Oslo.  Dette må være bevis på at Oslo kommune ikke har som ambisjon om å salte mindre - men gjør knefall for eget saltregime og salter videre.

I denne stund monteres det saltvern rundt trærne som står langs gatene i byen.  Sprut fra biler og fra strøbilen for salt skal forsøkes hindres med dette vernet.

Slik ser saltvernet som monteres rundt trærne i Oslo. Foto: Svein Olsen.

Slik ser saltvernet ut som nå plassrers rundt trærne langs Kirkeveien i Oslo.  Foto:  Svein Olsen.

I Danmark har de holdt på med saltvern i mange år.  Men er dette hva vi vil?

 

Saltværnsplader fra firmaet Aarup Saltværn & Naturvare, Danmark. Foto: Aarup Saltværn & Naturvare.

"Saltværnsplader" fra firmaet Aarup Saltværn & Naturvare, Danmark.  Foto:  Aarup Saltværn & Naturvare.

Her er noen eksempler på saltvern fra firmaet Aarup Saltværn & Naturvare i Danmark :

Men når vi ser hvordan bussholdeplassen er saltet, rett ved stedet hvor det monteres saltvern, er det kanskje nødvendig - når det ser ut til at det skal saltes mer:

Bussholdeplassen i Kirkeveien - sammtidig med at saltvern monteres i samme gate. Foto: Svein Olsen.

 

Det gjøres mye forskning på saltvern i Danmark.  Blir det slike tilstander også her i Norge kan kampen mot veisalting bli adskillig

Artikler og forskning i Danmark:

Danmark har i mange år arbeidet med å hindre at salt renner eller spruter innover gatetrær. Her har de hevet en midtrabatt som saltvern - salt hindres i å renne innover trærnes røtter. Er Oslo kommet i samme situasjon? Foto: Stads- og havneingeniøren.

Danmark har i mange år arbeidet med å hindre at salt renner eller spruter innover gatetrær.  Her har de hevet en midtrabatt som saltvern - salt hindres i å renne innover trærnes røtter.  Er Oslo kommet i samme situasjon?  Foto:  Stads- og havneingeniøren.

Det er vel ikke overraskende at Statens vegvesen også nevner saltvern.  I sin rapport "Salt SMART: Tiltakskatalog -Tekniske løsninger for håndtering av avrenningsvann med vegsalt" er saltvern omtalt:

 

Ekstra informasjon