SVT:  Köpte 90 ton issmältningsmedel från företag som finns med på varningslistor för oseriösa företag.

Les om at kommuner i Sverige kjøpte 90 tonn issmeltemiddel fra firma som står på en varselliste for useriøse firma.

 

Ekstra informasjon