Luft

Denne vaskelastebilen står parkert i garasjen til Asfalt Remix, men kan brukes til å vaske bort svevestøv i gatene.  Foto:  Privat/Akers Avis Groruddalen.

Akers Avis Groruddalen, 15.02.2016:

Byrådet har hastevedtatt dieselforbud langs kommunale veier på kalde dager. Men løsningen for å fjerne svevestøv – blant annet ved Huken – står parkert i en garasje.

Ekstra informasjon