Pressemeldinger

710 veisaltdrepte.  Illustarsjonsbilde.  Foto:  Tom Sæland.  Montasje Svein Olsen.

Pressemelding fra Stopp Veisaltingen

Stopp Veisaltingen har foretatt en gjennomgang av forrige pressemelding - "30 år med veisalting - 670 veisaltdrepte".  I gjennomgangen oppdaget vi at det var en feil i beregningen.  De nye tallene viser 710 veisaltdrepte!

Arkivfoto:  Svein Olsen.

Pressemelding

 Innbyggerinitiativet for reduksjon av veisalt i Akershus har vært behandlet i Fylkestinget i dag, 26.03.2012. Resultatet ble et enstemmig vedtak og innholdet i vedtaket er tilnærmet identisk med hva som ble foreslått i innbyggerinitiativet. Dette betyr at det ble en tilnærmet total seier for innbyggerinitiativet, for det store flertallet av innbyggerne i Akershus fylkeskommune og en svært viktig seier i den generelle kampen mot veisaltingen.

Nå sprer vedtaket seg - les medieoppslag nederst i artikkelen.

Arkivfoto:  Håvard Risberg.

Pressemelding fra Stopp veisaltingen, 26.10.2010:

Stopp Veisaltingen har i mange år hevdet at veisalting fører til flere trafikkdrepte.  Undersøkelser som går ut på å sammenligne antall ulykker med og uten salt på veien gir ikke svar på om vi totalt får flere eller færre drepte, mener organisasjonen.

Ekstra informasjon