Korrespondanse

MDGs beording av intens salting av sykkelveier og -felt i Oslo viser seg tydelig - her på Skøyen i Oslo 27.02.2016.  Foto:  Tørres Rasmussen.

Bystyret gjorde et vedtak i møtet 13.06.2012 (sak 185) bl.a. følgende: "Oslo kommune skal erstatte veisalting med mer miljøvennlig alternativ så raskt som mulig."  Initiativtaker for dette var Miljøpartiet De Grønne (MDG). 

Nå - nesten 4 år etter - beordrer byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Ngyuen Berg, fra nettopp MDG, Bymiljøetaten i Oslo om å salte alle sykkelfelter og -veier svarte for å fremme vintersyklisme.

Vegdrift 2011 ble arrangert på Britannia Hotel i Trondheim 7. – 8 november 2011.  Stopp veisaltingen, ved Lars Erik Bønå deltok.  Han er ikke nådig i sin kritikk av kurset.

NRK - et mikrofonstativ for Statens vegvesen

Stopp veisaltngen klager til Kringkastingsrådet.  - Slik som det er nå, fungerer NRK nærmest som et mikrofonstativ for Statens vegvesen/Vegdirektoratet

Ekstra informasjon