Nyheter

Av Knut Eide, Geilo, 30.04.2015

Knut Eide kritiserer her, i et leserinnlegg i Hallingdølen den 30.04.2015, Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).  Kommisjonen utelukker å nevne veisalt helt i rapporter hvor ulykkene er så alvorlige at dødsfall inntreffer. 

Thomas Cook Airlines tar av fra Oslo Lufthavn (desember 2013).  Foto:  Oslo Lufthavn AS.

Av Hugo Munthe-Kaas, Gardermoen

Miljødirektoratet vil lovlig-gjøre vei-salting står det i en artikkel! Vegdirektøren hevder det er viktig at farten på veiene holdes oppe om vinteren - derfor må det saltes!

Her er i hvert fall én politker som har skjønt det:

Kjem ein så til grisesalta vegar, er stoda annleis. Det går med fleire liter spylevæske på nokre få mil, bilane vert skitne, bremsesystema rustar, asfalten vert oppløyst og nedsliten, møtande bilar virvlar opp all skiten som dei sprutar over i motsett køyrefelt, sikten vert dårleg då vått asfalt reflekterer alt frå solskin til lyset frå møtande bilar.

Ekstra informasjon